Co je to anorexie?

Modelky a BMI

28. prosince 2011 v 23:01 | lsza
V roce 2009 se pořadatelé módní přehlídky v Madridu zařekli, že na molo nevstoupí modelka s BMI pod 18. Tento krok vypadal jako světlá naděje pro boj proti anorexii. Dnešní trendy jsou ale stále jasné - chlapecká postava, útlá ramena a šíje, vystouplé kosti, žádná ňadra, uzoučké nohy, vystouplé lícní kosti a jiné... Změní se někdy tento trend, nebo bude posedlost po štíhlosti stále větší a větší? Budou na molech a také v zákulisí umírat modelky na podvýživu a budou stejně tak riskovat se svými životy "obyčejné" dívky, které jsou jednoduše klamány módními plátky?
V listopadu 2006 zemřela modelka Anna Carolina Restonová. Tato 21letá dívka zemřela 14 dní po hospitalizaci na selhání plic a infekci, její BMI v té době bylo 13,21.

Další modelkou, která zemřela ještě o 3 měsíce dříve, byla Luisel Ramosová. Její BMI bylo v té době 14,5. Dívka zemřela ve svých 22 letech a to ihned poté, co na módní přehlídce v Montevideu sešla z přehlídkového mola do šatny, kde ji postihla zástava srdce způsobená mentální anorexií.

Zamysleme se a nezahazujme život kvůli vylézajícím lícním kostem a nulové energii...

Historie anorexie

22. srpna 2010 v 20:52 | lsza
Dnes už víme o záznamech anorexie i z dřívějších století, nedá se proto říci, že by anorexia byla civilizační choroba. Nezdravé hubnutí bylo posedlostí i císařovny Alžběty Bavorské, která žila v letech 1837 až 1898. Tato císařovna je více známá pod svojí přezdívkou princezna Sissi.
Nejvyšší váha princezny Sissi byla 55 kg, a to pri výšce 172 cm. To znamená, že její BMI dělá 18,5, přičemž BMI pod 18,5 znamená podváhu. Sissi držela všelijaké drastické diety, jedla jen ovoce a pila šťávu ze syrového masa. Její specialitou se staly přehnaně utažené šněrovačky - korzety.Všechen svůj volný čas věnovala sportu. Sissi si údajně nikdy nesedla a v žádném pokoji neměla židle, při hostinách se používala zvláštní klekátka. Váhu si kontrolovala 3x denně. Tímto chováním, ba životním stylem si císařovna Alžběta vyvodila neuspokojivý manželský a společenský život.
Jedná se zřejmě o "průkopnici" prvních poruch příjmu potravy ve šlechtickém světě.

Co je to anorexie

22. srpna 2010 v 20:33 | lsza

Mentální anorexie často zkracovaná na anorexie, je duševní nemoc spočívající v odmítání potravy a zkreslené představě o svém těle.
Mentální anorexie je jedna z nemocí PPP = Poruch Příjmu Potravy.
Pro anorexii je charakteristické snižování hmotnosti daným jedincem, které vyvolává snižováním příjmu tekutin, potravy a zvyšováním energetického výdeje - cvičení.
Dalšími prostředky pro snižování hmotnosti je vyprovokované zvracení, průjmy či užívání anorektik a diuretik.
Anorexií trpí většinou ženy, ale jsou známy i případy, kdy touto nemocí onemocněli muži.

Aby se tato porucha dala diagnostikovat, musí být splněná tato kritéria (podle mezinárodní klasifikace nemocí MKN 10):
 • Úbytek hmotnosti (nebo u dětí chybění přírůstku hmotnosti) minimálně o 15% oproti tělesné hmotnosti normální pro daný věk a výšku nebo BMI index je 17,5 a méně
 • Hmotnost si pacient/pacientka snižuje sám/sama dietami 
 • Vnímání sebe sama jako příliš tlusté/tlustého, přetrvávající strach z tloušťky, zkreslených představách o vlastním těle 
 • Výrazná porucha hypotalamo-hypofyzo-gonadální osy projevující se u žen amenoreou (vynechání menstruace), u mužů ztráta libida (sexuální touha) a potence (schopnost muže provádět pohlavní styk
 • Ztráta menstruace, nespavost, nesoustředěnost 
 • Primární projevy jsou: odmítání potravy či v případě nemožnosti odmítnutí (nemoc je často tajena) následné vyzvracení potravy, jedním z častých projevů je i sklon k extrémnímu sportovnímu nasazení
Důsledky anorexie:
 • Metabolismus - snížená hladina draslíku, edémy (otoky), metabolická alkalóza 
 • Gastrointestinální trakt - hypertrofie (růst tkáně vlivem zvětšování objemu jednotlivých buněk příušních žláz), zpomalené vyprazdňování žaludku, zácpa, zaněty slinivky břišní 
 • Kardiovaskulární systém - Bradykardie (zpomalení srdeční frekvence), hypotenze (nízký tlak krve v tepnách), srdeční arytmie (nepravidelný tlukot srdce
 • Hematologické problémy - Anémie (nedostatečná tvorba krevních buněk → nedostatek červených krvinek), trombocytopénie (snížené množství krevních destiček), hypercholesterolémie 
 • Kožní - Suchá, praskající kůže 
 • Plicní - záněty plic (vdechnutí zvratků) 
 • CNS - atrofie mozku (změna, při které dochází k úbytku živé tkáně, postihuje normálně vyvinutý orgán nebo tkáň)
 • Neurologické - křeče, svalová slabost 
 • Reprodukční - amenorea (prodloužená absence menstruace během reprodukčních let ženy z jiných příčin než těhotenství)
Tyto důsledky ovšem nejsou dané, nemusí nastat u všech případů.
Kromě mnoha fyzických problémů se objevuje řada psychických problémů:
 • pocity smutku
 • osamocení
 • zoufalství
 • bezmoci
 • deprese 
 • sebevražedné sklony
 • sklony k sebepoškozování

V extrémních případech může vést porucha příjmu potravy až ke smrti.

edém
 
 

Reklama